Centrum Wsparcia Onkologicznego - Fundacja prof. Janusza Kowalewskiego

Zadbaj już dzisiaj o zdrowie i szczęście swoich bliskich.

cZYTAJ WIĘCEJ
czy wiesz, że

Nowotwór jest drugą co do częstości przyczyną zgonu na świecie. Z jej powodu kończy życie co szósty człowiek.

Aż połowie przypadków choroby nowotworowej można zapobiec poprzez eliminację 5 czynników ryzyka takich jak:

 • nadwaga
 • ograniczone spożycie owoców i warzyw
 • niska aktywność fizyczna
 • palenie papierosów
 • nadużywanie alkoholu

Możemy jednak zrobić znacznie więcej!

Nasza Fundacja wychodzi naprzeciw potrzebom pacjentów, ich rodzin oraz osób zagrożonych chorobą nowotworową,

cele fundacji

Fundacja została powołana w celu:

 1. Popularyzacji i promocji działań profilaktycznych w zakresie onkologii,
 2. Wspierania działalności diagnostycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej w obszarze onkologii,
 3. Pomocy osobom niepełnosprawnym, jeśli niepełnosprawność wynika z chorób nowotworowych lub ujemnych następstw ich leczenia,
 4. Poprawy dostępności do nowoczesnych form terapii przeciwnowotworowej,
 5. Działań charytatywnych na rzecz chorych onkologicznych i ich rodzin,
 6. Wspierania nauki i edukacji w zakresie onkologii,
 7. Działalności charytatywnej na rzecz chorych na nowotwory oraz ich rodzin,
 8. Reprezentowania interesów chorych na nowotwory,
 9. Promocji oraz organizacji wolontariatu.
Aktualności
nie dodano aktualności.