O nas

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!

fundator

prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski

Prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski jest specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej. Od 2000r. pracuje w Centrum Onkologii w Bydgoszczy jako Koordynator Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów. W 2008 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk medycznych, zaś 01 października 2012 roku został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Collegium Medicum w Bydgoszczy. Autor 104 publikacji z dziedziny torako- i kardiochirurgii oraz onkologii (IF: 137, cytowania 676). Należy do Towarzystwa Chirurgów Polskich, Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Klatki Piersiowej (ESTS) oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Serca i Klatki Piersiowej (EACTS). Od 2004 do 2007 roku pełnił funkcję członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.
Otrzymał Nagrodę Zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy (za szczególne zasługi dla miasta Bydgoszczy).

Zarząd
Joanna Kowalewska
Prezes, Lekarz | Nr PWZ 3550730
joannarepczynska@gmail.com
Adam Kowalewski
Wiceprezes, Lekarz | NR PWZ 3550226
kowalewski.private@gmail.com
Agata Repczyńska
Członek Zarządu, Dietetyk
agata.rep@o2.pl
Rada Fundacji

Bożena Glezman

Elżbieta Urzędowicz

Maria Jaracz

Tomasz Mierzwa